RegisterSafer GamblingCollapse SidebarHomeToday's couponBet BuilderAntepostAntepost Formula 1Live ScoreBackTerms and Conditions

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις με αριθμο 2022/Α ισχύουν από 14/07/2022. Όλοι οι προηγούμενοι όροι και προϋποθέσεις ακυρώνονται.

 

 

 

Όροι και Προϋποθέσεις

 

 1. Γενικοί Κανόνες. 1
 2. Οι Υποχρεώσεις του πελάτη. 3
 3. Διαδικασίες Ταυτοποίησης Στοιχείων (ΔΤΣ) 5
 4. Καταθέσεις / Αναλήψεις. 10
 5. Ασφαλές Στοιχηματισμός. 12
 6. Ανενεργοί / Αδρανείς Λογαριασμοί 16
 7. Στοιχήματα. 17
 8. Κέρδη. 19
 9. Αποδόσεις. 21
 10. Γεγονότα. 21
 11. Σφάλματα και Παραλείψεις. 21
 12. Παράπονα. 21
 13. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies. 22
 14. Περιορισμός Ευθύνης. 27
 15. Πνευματικά δικαιώματα και πρόσβαση στις ιστοσελίδες. 28
 16. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία. 28
 17. Διάφορα. 28

 

1.    Γενικοί Κανόνες

 

 • Η Megabetplus αποτελεί ένα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα το οποίο διαχειρίζεται και χρησιμοποιείται από την Cleverpath Holdings Limited (HE354119), εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο και με εγγεγραμέννη διεύθυνση των γραφείων της τη Λεωφόρο Στροβόλου 124, 1ο όροφο, γραφείο 101, 2042 Λευκωσία. H Cleverpath Holdings Limited είναι αδειοδοτημένη και υπόκειται στους κανόνες Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Κύπρου σύμφωνα με την άδεια με αρ. B0011 Αποδέκτη Στοιχημάτων Κλάσης Β. Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων είναι η δημόσια ενιαία ρυθμιστική Αρχή που είναι υπεύθυνη για την διαχείριση όλων των μορφών στοιχηματισμού στην Κύπρο.

 

 • Όλες οι αναφορές στις λέξεις «εμείς», «μας» και «εταιρεία», στο εφεξής θα αφορούν την Cleverpath Holdings Limited σύμφωνα με τα συμφραζόμενα στα οποία αυτές διατυπώνονται.

 

 • Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση των Παιγνίων από εσένα (όπως ορίζονται παρακάτω) και των σχετικών διαδικτυακών, κινητών ή άλλων πλατφορμών μέσω της Ιστοσελίδας www.megabetplus.com.cy και άλλες σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

 

 • Υποχρεούσαι να διαβάσεις και να κατανοήσεις πλήρως και στην ολότητά τους, τους Όρους και τις Προϋποθέσεις προτού προχωρήσεις σε εγγραφή. Πατώντας «Αποδοχή», οι παρόντες Όροι και Προυποθέσεις μπαίνουν σε ισχύ και αυτόματα και θεωρείται ότι τους έχεις διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί. Επισκεπτόμενος οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας, υποδηλώνεις ότι συμφωνείς με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.  Σε αντίθετη περίπτωση που δεν συμφωνείς με κάποιο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσειςτην Ιστοσελίδα.

 

 • Κατανοείς πλήρως και δεσμεύεσαι από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που αναγράφονται και οι οποίοι υπάρχει περίπτωση να τροποποιηθούν περιοδικά.

 

 • Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές επι των των όρων και προυποθέσεων νοουμένου ότι ληφθεί σχετική έγκριση προς τούτο από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και σε ενημερώσει προς τούτο. Όλες οι αλλαγές θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Οι πιο πρόσφατα ενημερωμένοι Όροι θα είναι διαθέσιμοι στην Ιστοσελίδα. Αν οποιαδήποτε αλλαγή δεν είναι αποδεκτή από εσάς, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση της Ιστοσελίδας και/ή του λογαριασμού σας. Αν, εντούτοις, συνεχίσετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών στους Όρους, θα θεωρήστε ότι έχετε αποδεχθεί αυτές τις αλλαγές. Κάθε τέτοια ενημέρωση θα γίνεται με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και όλες οι εκδόσεις θα περιλαμβάνουν αριθμό της τρέχουσας έκδοσης καθώς και την ημερομηνία έναρξης ισχύος

 

 

 • Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις μπορεί να δημοσιευτούν σε διάφορες γλώσσες για ενημερωτικούς σκοπούς και ευκολία πρόσβασης στους πελάτες. Δεσμεύεσαι μόνο από την Ελληνική εκδοχή των παρόντων όρων και κανονισμών και σε περίπτωση ασάφειας θα υπερισχύει το νόημα που αποδίδεται με τους κανονισμούς στην Ελληνική γλώσσα.

 

 • Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ολικώς ή μερικώς οποιοδήποτε στοίχημα.

 

 • Θα αντιμετωπίσουμε κάθε παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ως σοβαρό ζήτημα και ενδεχομένως να λάβουμε νομικά μέτρα τα οποία κρίνουμε ότι αρμόζουν και είναι κατάλληλα για να προστατέψουμε τα συμφέροντά μας.

 

 • Κάθε πληροφορία που δίνεται από τους υπαλλήλους του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί μόνο είδος καθοδήγησης και υπόκειται στους κανόνες της Εταιρείας μας που αναφέρονται παραπάνω. Μολονότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που σου παρέχονται είναι σωστές, τελικώς εναπόκειται στην ευθύνη σου να διασφαλίσεις ότι κατανοείς τι είναι αυτό στο οποίο στοιχηματίζεις, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις.

 

 • Είμαστε υποχρεωμένοι να σου παρέχουμε ενημέρωση σε σχέση με την κατάσταση των κεφαλαίων στο λογαριασμό σου, καθώς και το βαθμό στον οποίο τα κεφάλαια προστατεύονται σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Τα κεφάλαια σου διατηρούνται χωριστά από τα κεφάλαια της Εταιρεία μας, σε διαφορετικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας, τα κεφάλαια που διατηρούνται σε αυτό το τραπεζικό λογαριασμό διανέμονται στους πελάτες. Αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 (37(Ι)/2019) σύμφωνα με τον οποίο η Εταιρεία πρέπει να διατηρεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό τα ποσά των παικτών, τα οποία πρέπει να είναι ξεχωριστά από τα ποσά της Εταιρείας.

 

 • Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί το άνοιγμα ενός λογαριασμού στοιχήματος. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία μας θα κοινοποιεί την αιτιολογημένη απόφαση της στην Εθνική Αρχή Στοιχήματος.

 

 • Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ένα λογαριασμό. Προς τούτο θα πρέπει να δώσει την πρέπουσα αιτιολόγηση στον πελάτη καθώς και την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μας θα εξοφλήσει στο ακέραιο το διαθέσιμο ποσό του λογαριασμού στον πελάτη.

 

 • H Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει υπάρχοντες λογαριασμούς. Στην περίπτωση κλεισίματος ενός λογαριασμού η Εταιρεία θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς τον λόγο στο παίκτη. Σε αυτή την περίπτωση ή σε περίπτωση κλεισίματος του λογαριασμού από τον ίδιο τον πελάτη, το πλήρες Χρηματικό Υπόλοιπο του λογαριασμού θα πληρωθεί, εκτός κι αν υπάρχουν υπόνοιες δόλιας συμπεριφοράς στις οποίες περιπτώσεις εφόσον παρακρατηθούν κεφάλαια θα παρέχεται γραπτή αιτιολόγηση στον πελάτη. Η Εταιρεία μας επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές αν κάποιος χρήστης εμπλέκεται σε οποιαδήποτε μορφή ύποπτης και δόλιας συμπεριφοράς.

 

 • Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ένα λογαριασμό πελάτη, να αρνηθεί ή να ακυρώσει τα στοιχήματα, να αρνηθεί τη χορήγηση bonus ή προσφοράς ή να αποκλείσει έναν πελάτη από οποιαδήποτε επιπλέον bonus, αμοιβές ή προσφορές, όταν ο εν λόγω πελάτης έχει υβριστική ή απειλητική διάθεση κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με το τμήμα εξυπηρέτησης μελών.

 

 • Ειδικότερα, δεν επιτρέπουμε στους πελάτες μας να κάνουν κάτι από τα παρακάτω:

       

 • Να ενεργούν για λογαριασμό κάποιου άλλου ατόμου ή τρίτου μέρους.

 

 • Να καταθέτουν χρήματα που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.

 

 • Να καταθέτουν χρήματα μέσω πιστωτικής κάρτας την οποία ένας πελάτης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί ή εν γνώση τους να εισπράττουν χρήματα από μια τέτοια κάρτα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μετέχοντας σε συμπαιγνία με ένα τρίτο μέρος με σκοπό να πράξουν έτσι.
 • Να χρησιμοποιήσουν το λογαριασμό τους ή το λογαριασμό τρίτων μερών για ξέπλυμα χρήματος ή άλλο παράνομο σκοπό.

 

 • Να χρησιμοποιούν VPN, Proxy server, Tor Browsers, IP blockers ή οποιουδήποτε είδους λογισμικό ή υπηρεσία προκειμένου να αποκρυφτεί η ηλεκτρονική τους διεύθυνση και η τοποθεσία τους. Αυτό απαγορεύεται ρητά και η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει οποιονδήποτε λογαριασμό, ακυρώνοντας όποια στοιχήματα δεν έχουν διευθετηθεί και επιστρέφοντας το σύνολο των αρχικών καταθέσεων (αφαιρώντας τυχόν ολοκληρωμένες αναλήψεις), σε περίπτωση που κάποιος από τους πελάτες μας χρησιμοποιεί αντίστοιχη μέθοδο.

 

 • Εφόσον χρησιμοποιείς κάποια μέθοδο πληρωμής, της οποίας δεν είσαι ο κάτοχος του λογαριασμού, ή/και χρησιμοποιήσεις κεφάλαια που δεν ανήκουν σε εσένα, συμπεριλαμβανομένων και μεθόδων πληρωμών που είναι κλεμμένες, αντιγραμμένες ή χωρίς την έγκριση του κατόχου, διατηρούμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε την συναλλαγή ως άκυρη (όπως και τα αντίστοιχα κέρδη που προήλθαν από αυτή τη συναλλαγή).

 

2.    Οι Υποχρεώσεις του πελάτη

 

 • Η Εταιρεία μας αποδέχεται μόνο στοιχήματα από πελάτες ηλικίας άνω των 18 ετών. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώνουμε τυχόν συναλλαγές με ανήλικους ή παραβάτες. Δηλώνεις και εγγυάσαι ότι είσαι μεγαλύτερος των 18 ετών.

Αν εντοπιστεί ένας κάτοχος Λογαριασμού κάτω των 18 ετών, οποιαδήποτε κεφάλαια κατατέθηκαν καθώς και τυχόν κεφάλαια που προέκυψαν από κέρδη, από τον λογαριασμό αυτό, θα μεταφέρονται στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Αν ένας κάτοχος Λογαριασμού είναι ανήλικος σύμφωνα με τους δικαιοδοτικούς κανόνες που ισχύουν βάσει του τόπου της μόνιμης κατοικίας του, αλλά είναι άνω των 18 ετών, ο στοιχηματικός λογαριασμός του θα κλείσει αμέσως, όλα τα στοιχήματα του λογαριασμού του θα ακυρωθούν και οι καταθέσεις του λογαριασμού αυτού θα επιστραφούν.

 

 • Δηλώνεις και εγγυάσαι ότι, όλες οι πληροφορίες που παρέχεις στην Εταιρείαμας κατά τη εγγραφή σου αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι αληθινές, πλήρεις και σωστές και υποχρεούσαι να ενημερώσεις άμεσα τη Εταιρεία μας για οποιαδήποτε αλλαγή αυτών των πληροφοριών.

 

 • Δηλώνεις και εγγυάσαι ότι, συμμετέχεις στα παίγνια αυστηρά για αποκλειστικά ψυχαγωγικούς λόγους και διασκέδαση.

 

 • Δηλώνεις και εγγυάσαι ότι, συμμετέχεις στα παίγνια για δικό σου λογαριασμό και όχι εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

 

 • Δηλώνεις και εγγυάσαι ότι, όλα τα χρήματα που καταθέτεις στον λογαριασμό σου δεν έχουν στιγματιστεί με οποιαδήποτε παρανομία και ιδίως δεν προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα ή πηγή.

 

 • Εναπόκειται στην ευθύνη σου να διασφαλίσεις ότι διατηρείς το Όνομα Χρήστη (Username) και τα Στοιχεία Ασφαλείας (Κωδικός Πρόσβασης) σου μυστικά. Στην περίπτωση που ανησυχείς ότι το παραπάνω δεν ισχύει πλέον, πρέπει να ενημερώσεις αμέσως την Εταιρεία μας, οπότε και μπορούν να εκδοθούν νέα στοιχεία, ενώ οποιεσδήποτε μελλοντικές συναλλαγές με βάση τα προηγούμενα θα ακυρώνονται.

 

 • Δεν πρέπει να κοινοποιήσεις σε κανένα τις πληροφορίες σύνδεσης σου (Username & Κωδικός Πρόσβασης). Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε κατάχρηση ή κακή χρήση του λογαριασμού από τρίτους λόγω της κοινοποίησης των στοιχείων της σύνδεσής σε αυτούς (σκόπιμα ή τυχαία, ενεργά ή παθητικά). Οποιεσδήποτε απώλειες εξαιτίας αυτού δεν θα αποζημιωθούν εκ μέρους μας και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι με κανενός είδους τρόπο. Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, εφιστούμε την προσοχή σας στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου που πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά, μαζί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

 • Δεν πρέπει να επιτρέπεις σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα στοιχεία σύνδεσης (login) στον λογαριασμό σου. Ο πελάτης αποδέχεται πλήρως την ευθύνη για τις συνέπειες που απορρέουν από μια τέτοια πράξη και χωρίς να εξαιρείται από τους γενικούς όρους οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης που περιλαμβάνεται στο παρόν, αποζημιώνει εις ολόκληρον για λογαριασμό της Εταιρεία μας αναφορικά με βλάβες που προκύπτουν από την προκειμένη περίπτωση.

 

 • Κάτοικοι των ΗΠΑ, Γαλλία και της Τουρκίας δεν επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό. Το στοίχημα στο διαδίκτυο μπορεί να απαγορεύεται ολικώς ή μερικώς σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας. Αν το στοίχημα στο διαδίκτυο είναι παράνομο σύμφωνα με την έννομο τάξη στην οποία υπάγεσθε, δεν μπορείτε να συμπληρώσετε την εγγραφή σας ή να ανοίξετε ένα λογαριασμό. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχερά στοιχήματα στο διαδίκτυο από άτομα που κατοικούν σε έννομες τάξεις στις οποίες αυτό είναι παράνομο.

 

 • Κατά την εγγραφή στον ιστότοπό μας οι πελάτες υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία πληροφοριών της φόρμας εγγραφής. Συγκεκριμένα, οι πελάτες θα πρέπει να καταχωρήσουν:

 

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ημερομηνία Γέννησης
 • Τύπο Ταυτότητας και τον αντίστοιχο αριθμό εγγράφου
 • Πλήρη Διεύθυνση
 • Στοιχεία Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου μιας έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή, πλήρη και ορθά. Με το παρόν κείμενο σου γνωστοποιείται ότι η Εταιρεία μας πραγματοποιεί διαδικασίες επαλήθευσης και πως ο λογαριασμός σου μπορεί να μπλοκαριστεί ή να κλείσει, η στοιχηματική σου δραστηριότητα και όλα τα bonus να ακυρωθούν και οι καταθέσεις σου να επιστραφούν, αν διαπιστωθεί ότι παρέχεις ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή/και εάν διαπιστωθεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή/και ανεπαρκείς.

 

 • Επιτρέπεται να ανοίξεις μόνο έναν λογαριασμό. Απαγορεύεται το άνοιγμα πολλών λογαριασμών. Αν έχουμε λογικές υποψίες ότι κάποιος από τους πελάτες μας έχει ανοίξει πολλούς λογαριασμούς στον ιστότοπό μας, διατηρούμε το δικαίωμα υπό την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να παγώσουμε αυτό το λογαριασμό του πελάτη ή και να μεταφέρουμε τις αρχικές καταθέσεις των πολλαπλών λογαριασμών σε ένα (κυρίως λογαριασμός) και οι υπόλοιποι θα κλείσουν, ενημερώνοντας για αυτό γραπτώς και αιτιολογημένα τον πελάτη και ειδοποιώντας άμεσα την Εθνική Αρχή Στοιχήματος. Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση αυτή όλα τα κέρδη, μπόνους και δωρεάν στοιχήματα καθώς και κέρδη που προέκυψαν από τα μπόνους αλλά και τα δωρεάν στοιχήματα με την χρήση πολλαπλών λογαριασμών θα ακυρωθούν. Επίσης, οι πελάτες θα είναι υπόχρεοι έναντι της Εταιρείας για ζημίες και έξοδα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της απάτης.

 

 • Απαγορεύουμε αυστηρώς τη χρήση ρομποτικών, μηχανικών, ηλεκτρονικών ή άλλων συσκευών, που αυτομάτως λαμβάνουν αποφάσεις σε οποιοδήποτε παιχνίδι είτε μια τέτοια χρήση επιχειρείται ή πραγματοποιείται από κάποιον από τους πελάτες μας ή από κάποιον επισκέπτη ή από τρίτα μέρη. Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό, αν έχουμε έγκυρη απόδειξη ότι ο πελάτης χρησιμοποιεί τέτοια μέσα για να τοποθετήσει στοιχήματα.

 

 • Αναγνωρίζεις πως η Εταιρεία μας θα είναι ο κριτής για το αν έχεις παραβιάσει τους κανόνες της, τους όρους και τις προϋποθέσεις της κατά τρόπο που θα οδηγήσει την Εταιρεία μας στην αναστολή ή οριστική φραγή της συμμετοχής σου στην Ιστοσελίδα μας. Νοείται, πως σε περίπτωση παραπόνων, τελικός κριτής είναι η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

 

 • Είναι ευθύνη του πελάτη να ενημερώσει αμέσως τις υπηρεσίες υποστήριξής μας σε περίπτωση που πιστωθούν χρήματα στο λογαριασμό της Εταιρείας μας κατά λάθος. Αν συμβεί αυτό, τα χρήματα αυτά δεν είναι διαθέσιμα προς χρήση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε αυτά τα χρήματα και να ακυρώσουμε οποιεσδήποτε συναλλαγές που διεξήχθηκαν μέσω χρήσης τους.

 

 • Αλλαγή Στοιχείων

 

Είσαι υπεύθυνος για την κατάλληλη ειδοποίηση και ενημέρωση για τυχόν αλλαγές που έγιναν στα δεδομένα εγγραφής σου. Οι αλλαγές πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

 

 • Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο αναφέρει τα στοιχεία σου καθώς και την αλλάγη στην οποία επιθυμείς να προβείς
 • Εφόσον γίνει επιβεβαίωση του πελάτη, τότε η Εταιρεία μας προβαίνει στην επιθυμητή αλλαγή.

3.    Διαδικασίες Ταυτοποίησης Στοιχείων (ΔΤΣ)

 

Προκειμένου να συμμορφωνόμαστε πλήρως με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, την Οδηγία 15.2021 της Εθνικής Αρχής Στοιχήματος για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, τις αρχές του Ασφαλούς Παιχνιδιού και την αποτροπή τυχόν εξαπάτησης και άλλων συγκρούσεων, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη να της παράσχει προσωπική αναγνώριση (διαβατήριο, Κυπριακή ταυτότητα, άδεια παραμονής και άλλα συναφή έγγραφα), για το σκοπό την επαλήθευσης των πληροφοριών που παρουσίασε κατά την εγγραφή του. Ο Πελάτης συμφωνεί να παρουσιάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα κατά την εγγραφή ή όποτε το ζητήσει η εταιρεία.

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμoύς της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και της Κυπριακής Νομοθεσίας, και για να διασφαλίσεις ότι θα συνεχίσεις να έχεις πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του λογαριασμού σου χωρίς διακοπή, είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε ότι:

 

 • τα στοιχεία που υπάρχουν στον λογαριασμό σου είναι ορθά και σε ισχύ και
 • ο λογαριασμός σου είναι ταυτοποιημένος.

 

 • Ταυτοποίηση ταυτότητας παίκτη

 

Προκειμένου να τοποθετήσεις στοιχήματα και να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες του ιστότοπου μας υποχρεούσαι να δημιουργήσεις έναν προσωπικό  λογαριασμό. Η εγγραφή του προσωπικού λογαριασμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία ταυτοποίησης:

 

 • Βεβαίωση ότι έχεις συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της
 • Όνομα και επώνυμο: όπως αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο
 • Ημερομηνία και τόπο γέννησης
 • Εθνικότητα
 • Χώρα, πόλη διαμονής, διεύθυνση κατοικίας
 • Αριθμός και σειρά του εγγράφου ταυτοποίησης
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Αριθμό τηλεφώνου

 

Εάν δεν συμπληρώσεις όλα τα απαραίτητα πεδία στη φόρμα εγγραφής, το σύστημα δεν θα σου επιτρέψει να προχωρήσεις με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην φόρμα εγγραφής ελέγχονται χρησιμοποιώντας την προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο (risk-based approach) που περιγράφεται στην Πολιτική ΑΜL (αξιολόγηση κινδύνου ML & TF) - φύση και πολυπλοκότητα του κινδύνου.

 

 • Επαλήθευση ταυτότητας παίκτη

 

Η πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα σας πρέπει να επαληθεύονται μέσω εγγράφων, δεδομένων και πληροφοριών που προέρχονται από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή.

 

Η αρχική επαλήθευση πραγματοποιείται από την Εταιρεία για να επιβεβαιωθεί ότι ο λογαριασμός έχει εγγραφεί βάσει πραγματικών δεδομένων και ότι ο Πελάτης έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών.

Για τον σκοπό αυτό, ο Πελάτης πρέπει να ανεβάσει:

 

 • το Δελτίο Ταυτότητας του/της ή το Διαβατήριο του/της ή Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού

 

 • Λογαριασμό Κοινής Ωφελείας εκδομένο στο όνομα του/της ή Φορολογικό Λογαριασμό ή Λογαριασμό Οφειλής Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκδομένα εντός των τελευταίων 6 μηνών.

Εναλλακτικά, η Εταιρεία μας δύναται να προβεί στην επαλήθευση της διεύθυνσης του παίκτη με την αποστολή ειδικού κωδικού μέσω ταχυδρομείου, τον οποίο ο παίκτης στη συνέχεια αποστέλλει στην Εταιρεία. Η αλληλογραφία είναι εμπιστευτική και ο φάκελος που χρησιμοποιείται για σκοπούς της παρούσας αλληλογραφίας δεν περιλαμβάνει οιοδήποτε λογότυπο ή αναφορά στην επωνυμία της Εταιρείας μας.

 

 • Επαλήθευση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παίκτη η οποία πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής σε αυτόν, στην περιλαμβάνονται οδηγίες για τη δράση που πρέπει να ακολουθήσει. Συνήθης πρακτική είναι η αποστολή ειδικών κωδικών ή

διαδικτυακού συνδέσμου.

 

Κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Εταιρεία μας μπορεί να απαιτήσει πρόσθετη απόδειξη της ταυτότητας του Πελάτη ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το εάν ο Πελάτης έχει περάσει την αρχική επαλήθευση. Η λίστα των επιπλέον εγγράφων μπορεί να περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται σε): ψηφιακή φωτογραφία του Πελάτη με το διαβατήριο του/της, δελτίο ταυτότητας, πιστοποιητικό γέννησης, λογαριασμό κοινής ωφέλειας, κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού/κάρτας κ.λ.π.

 

Σε περίπτωση που χρειαστείς οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με την Εξυπηρέτηση Πελατών και ένας εκπρόσωπός μας θα χαρεί να σε βοηθήσει.

 

 

 • Πότε πραγματοποιείται η διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας παίκτη

 

Η επαλήθευσης των στοιχείων του παίκτη πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

 

 1. εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία εγγραφής του,
 2. όταν παίκτης συμπληρώσει ή ξεπεράσει το όριο των €2.000:

Το όριο των €2.000 υπολογίζεται μόνο με βάση τις καταθέσεις που πραγματοποιεί ο παίκτης. Εφαρμόζεται έναντι των κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί από το παίκτη στο λογαριασμό του, είτε σε μία μόνο κατάθεση είτε με αριθμό καταθέσεων (δεν υπολογίζονται άλλα ποσά όπως μπόνους προωθητικών ενεργειών και κέρδη).

 1. όταν παίκτης αιτηθεί ανάληψη ποσών από τον λογαριασμό του.

 

 

 • Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη (ΔΕΠ)

 

Οι πλήρεις διαδικασίες Δέουσας Επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επαλήθευσης, των διαδικασιών ταυτοποίησης και της πολιτικής AML & TF, αναπτύσσονται με βάση την προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο (risk-based approach) και η οποία περιγράφεται στην Πολιτική AML.

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι της δέουσας επιμέλειας, οι υπάλληλοι χρησιμοποιούν αυτόματα συστήματα ελέγχου, εξατομικευμένους ελέγχους και ελέγχους σε ηλεκτρονικά μητρώα.

 

Η εταιρεία μας θα διεξάγει επιπλέον διαδικασίες ταυτοποίησης για όσα άτομα θεωρεί ότι ενέχουν υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όλες οι συναλλαγές θα ελέγχονται για σκοπούς πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 

 • Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη (ΕΔΕΠ)

 

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η Εταιρεία καλείται να εφαρμόσει ενισχυμένες διαδικασίες όπου ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι υψηλός. Η Εταιρεία, προκειμένου να συμμορφωθεί με την αναφερόμενη νομοθεσία, εφαρμόζει ενισχυμένες μεθόδους αναγνώρισης και δέουσας επιμέλειας πελατών, όσον αφορά τους παίκτες υψηλού κινδύνου.

 

Τα μέτρα ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας εφαρμόζονται όταν ο παίκτης κατατάσσεται ως Υψηλού κινδύνου. Η εταιρεία κατηγοριοποιεί πάντα τους παίκτες της ως Υψηλού Κινδύνου και εφαρμόζει ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας, όταν:

 • Ο παίκτης είναι Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο (ΠΕΠ).
 • Ο παίκτης είναι εγκατεστημένος σε τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου,

 

Με βάση το άρθρο 18 στοιχείο α) της πέμπτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ) 2018/843, η εταιρεία εφαρμόζει ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας, όπως:

 1. Συλλογή επιπρόσθετων προσωπικών πληροφοριών του παίκτη
 2. Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία του παίκτη
 3. Υποβολή εγγράφων από τον παίκτη που να τεκμηριώνουν την οικονομική του κατάσταση και δραστηριότητα:
 1. Συλλογή πληροφοριών και εγγράφων σχετικά με την πηγή των κεφαλαίων που κατατίθενται στο λογαριασμό του παίκτη
 2. Εξέταση του ιστορικού και το σκοπό όλων των περίπλοκων και υψηλών συναλλαγών, καθώς και των συναλλαγών που διενεργούνται χωρίς εμφανή σκοπό. Ειδικότερα, θα πρέπει να εντείνουν την έκταση και τη φύση της διαδικασίας παρακολούθησης της επιχειρηματικής σχέσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτές οι συναλλαγές ή πράξεις είναι ύποπτες.
 • Συνεχής και στενή παρακολούθηση στενά (κάθε χρόνο).
  1. Συνεχής παρακολούθηση για την ανίχνευση ασυνήθιστων δραστηριοτήτων ή συναλλαγών, ενημέρωση των πληροφοριών και στοιχείων του προφίλ
  2. Έγκριση της ανώτερης διοίκησης για τη συνέχιση της επιχειρηματικής σχέσης.

 

Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την υποβολή πρόσθετων εγγράφων, δεδομένων και πληροφοριών που μπορεί να θεωρηθούν απαραίτητα, σε περίπτωση που οι συνθήκες του παίκτη έχουν αλλάξει σημαντικά. Εάν ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τον παίκτη και/ή εάν το Τμήμα Συμμόρφωσης θεωρεί υπό τις συνθήκες ότι είναι απαραίτητο για την Εταιρεία να δημιουργήσει το οικονομικό προφίλ του παίκτη, τότε ζητά την υποβολή πρόσθετων εγγράφων, δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με το οικονομικό προφίλ των παικτών. Έγγραφα/Πληροφορίες σχετικά με την πηγή κεφαλαίων που μπορεί να ζητήσει η Εταιρεία από παίκτες υψηλού κινδύνου παρατίθενται στο Παράρτημα 1.

 

Για παίκτες χαμηλού κινδύνου, αρκεί μια δήλωση του παίκτη σχετικά με το οικονομικό του υπόβαθρο (π.χ. επάγγελμα / επιχείρηση / ετήσιος μισθός κ.λπ.).

 

Η Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια προς τον Πελάτη (ΕΔΕΠ) περιλαμβάνει την πλήρη επαλήθευση εγγράφων καθώς και τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις έως ότου ικανοποιηθούν όλα τα πρότυπα ελέγχου και ταυτοποίησης του αρμόδιου Τμήματος. Για παράδειγμα - τουλάχιστον δύο έγγραφα, που εκδίδονται από διαφορετικές αρχές και που επιβεβαιώνουν τη διεύθυνση, φωτογραφία (αυτο πορταίτο – selfie) με την ταυτότητα στα χέρια.

 

Επιπλέον, εάν υπάρχουν αμφιβολίες για την πραγματική ταυτότητα του παίκτη, η Εταιρεία ζητά από τον παίκτη να παράσχει μια φωτογραφία του με το σχετικό έγγραφο ή φωτογραφία ή σύντομο βίντεο του προσώπου του και/ή διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον παίκτη (είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω email).

 

 Η Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια προς τον Πελάτη δύναται να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε στιγμή της δραστηριότητας του, ξεκινώντας από τη διαδικασία εγγραφής και συνεχίζοντας με όλες τις περαιτέρω διαδικασίες - καταθέσεις, στοιχήματα, αναλήψεις.

 

Εάν ο υπάλληλος του αρμόδιου Τμήματος της Εταιρείας μας υποπτευθεί ότι υπάρχει αίτηση ΠΕΠ (Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο), ενημερώνει τον Προϊστάμενό του/της, ο οποίος επικοινωνεί και συμφωνεί για την περαιτέρω δράση με τη Διεύθυνση της Εταιρείας.

 

 • Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα

 

Στην περίπτωση που πελάτης είναι Πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο ή στενός συγγενής ή πρόσωπο γνωστό ως στενός συνεργάτης πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου, η Εταιρεία εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα:

 

 1. Λαμβάνει έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για συνέχιση επιχειρηματικής σχέσης με ένα τέτοιο άτομο.
 2. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τον προσδιορισμό της πηγής πλούτου και της πηγής κεφαλαίων που εμπλέκονται σε επιχειρηματικές σχέσεις ή συναλλαγές με ένα τέτοιο πρόσωπο ·
 3. διεξάγει ενισχυμένη, συνεχή παρακολούθηση αυτής της επιχειρηματικής σχέσης
 4. εφαρμόζει τα μέτρα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (1) (2) και (3) στα μέλη της οικογένειας ή στα πρόσωπα που είναι γνωστό ότι είναι στενοί συνεργάτες ενός πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου.

 

 

 

 • Συνεχιζόμενη Δέουσα Επιμέλεια Πελατών

 

 • Η εταιρεία ελέγχει προσεκτικά όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούν οι πελάτες μας στον ιστότοπο μας. Συγκεκριμένα γίνονται έλεγχοι στους Πελάτες, έλεγχοι στις καταθέσεις, έλεγχοι στα στοιχήματα, τις αναλήψεις.

 

 • Η εταιρεία εξετάζει τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχέσης με τον πελάτη ώστε να εξασφαλιστεί ότι συνάδουν με το οικονομικό προφίλ και την κατηγορία κινδύνου του παίκτη.

 

 • Διεξάγεται συνεχής έλεγχος σύμφωνα με την προσέγγιση που βασίζεται στο κίνδυνο (risk-based approach) και η οποία περιγράφεται στην Πολιτική AML.

 

 • Εάν ο Πελάτης δεν μπορεί να περάσει επαρκώς τους ελέγχους δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τους όρους της Εταιρείας , η Εταιρεία θα τερματίσει τη σχέση της με τον Πελάτη.

 

 • Αναλόγως περίπτωσης, η Εταιρεία θα εξετάσει και τον ενδεχόμενο υποβολής αναφοράς ύποπτων συναλλαγών.

 

 • Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια πρός τον Πελάτη απαιτείται όταν ανακαλύπτεται ασυνήθιστη δραστηριότητα από τον πελάτη.

 

 • Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να βεβαιώνεται ότι τα έγγραφα, δεδομένα και οι πληροφορίες που τηρούνται σε σχέση με λογαριασμό παίκτη είναι επικαιροποιημένα. Για το σκοπό αυτό:

 

 1. H Εταιρεία απαιτεί την υποβολή νέων εγγράφων ταυτοποίησης, εάν αυτά που έχει ήδη στην κατοχή του έχουν λήξει.
 2. εάν για οποιοδήποτε λόγο τα στοιχεία και οι πληροφορίες που έχει συλλέξει η Εταιρεία για τον παίκτη είναι αντιφατικά ή ασυνεπή με τις υπόλοιπες πληροφορίες του έχει στην κατοχή της, τότε η Εταιρεία προχωρά στην επισκόπηση και επαναξιολόγηση των πληροφοριών και εγγράφων,
 • ακόμη και εάν τα σημεία (i) και (ii) δεν ισχύουν, η Εταιρεία πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αξιολογεί και να επικαιροποιεί, κατ’ αναλογία κινδύνου του παίκτη, τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της.

 

 

 • Παράλειψη ή άρνηση προσκόμισης εγγράφων

 

 • Παράλειψη ή άρνηση από παίκτη να προσκομίσει, είτε κατά την υπέρβαση του ορίου των €2.000, είτε κατόπιν ολοκλήρωσης των 30 ημερών από την αίτηση εγγραφής, τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του ή για την δημιουργία του οικονομικού του πορτραίτου, χωρίς επαρκή δικαιολογία, έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο του λογαριασμού.

 

 • Εάν, κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης, ο παίκτης παραλείψει ή αρνηθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται (σε περίπτωση αιτήματος υποβολής νέων εγγράφων ταυτοποίησης εάν αυτά έχουν λήξει), εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η Εταιρεία διακόπτει πάραυτα την επιχειρηματική σχέση.

 

 

 • Παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στο τερματισμό του λογαριασμού του παίκτη

΄

Όταν ο  παίκτης:

 • αποφεύγει την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται
 • αποφεύγει να δώσει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.
 • δεν απαντά στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/κλήσεις
 • παρέχει πληροφορίες που είναι δύσκολο ή αδύνατο να επαληθευτούν.

 

 • Τρίτοι Παροχείς Πληροφοριών Ταυτοποίησης

 

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων από Τρίτους Παροχείς για τον έλεγχο των Πελατών.

 

Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες βάσεις δεδομένων:

 

 • Βάση Δεδομένων Risk Intelligence (Lexis Nexis και WiseBos ERP/RDC Screening)
 • Οποιαδήποτε άλλη δημόσια πηγή πληροφοριών και δεδομένων

 

 

 • Διαδικασία αναφορών ενάντια στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

 • Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Εταιρεία μας θα αναφέρει κάθε ύποπτη συναλλαγή στις σχετικές αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 • Αν υποπέσει στην αντίληψή σου οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα σχετικά με οποιοδήποτε από τα παίγνια που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα, πρέπει να το αναφέρεις άμεσα στη Εταιρεία μας.

 

 • Η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να αναστείλει, μπλοκάρει ή και να κλείσει τον λογαριασμό σου και να παρακρατήσει κεφάλαια αν της ζητηθεί να το κάνει προκειμένου να συμμορφωθεί με τους σχετικούς νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

4.    Καταθέσεις / Αναλήψεις

 

 

 • Αν θέλεις να συμμετάσχεις σε στοιχήματα/παίγνια, θα πρέπει να καταθέσεις κεφάλαια στον λογαριασμό σου μέσω ενός λογαριασμού ή πηγής του/της οποίας είσαι ο κάτοχος. Αυτά τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διεξαγωγή συναλλαγών στοιχημάτων και συναλλαγών άλλων παιγνίων. Μπορείς να συμμετέχεις σε οποιοδήποτε παίγνιο μόνο εφόσον έχεις επαρκή κεφάλαια στον λογαριασμό σου για το σκοπό αυτό. Προς την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, ο λογαριασμός σου δεν θα χρησιμοποιείται σαν Τραπεζικός λογαριασμός και, εφόσον έρθουν στην προσοχή μας καταθέσεις κεφαλαίων και στην συνέχεια αναλήψεις χωρίς επαρκή στοιχηματική ή παικτική δραστηριότητα, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ένα διοικητικό τέλος αναλόγως των καταθέσεων/αναλήψεων που γίνονται στο λογαριασμό (ανεξαρτήτως του αν θα κλείσουμε ή θα ακυρώσουμε προσωρινά τον λογαριασμό σου). Διατηρούμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε σε κλείσιμο του λογαριασμού εάν εντοπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες εγείρουν υποψίες σε σχέση με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

 • Τα χρήματα που κατατίθενται σε ένα λογαριασμό δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλον.

 

 • Οι αιτήσεις για ανάληψη πρέπει να γίνονται μέσω της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία μας δεν θα δεχτεί αιτήσεις ανάληψης μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να παρακάμψουν αυτές τις εντολές.

 

 • Δεχόμαστε μόνο πληρωμές σε EUR (Ευρώ). Οποιαδήποτε πληρωμή λαμβάνει η Εταιρεία μας σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα έχεις επιλέξει ως νόμισμα του Λογαριασμού σου, θα μετατρέπεται σε EUR με βάση την τρέχουσα ισοτιμία. Παρακαλούμε να σημειώσεις πως οποιαδήποτε ασφάλιστρα ανταλλαγής (έξτρα κόστος πάνω από το σύνηθες για αγορά συναλλάγματος) επιβαρύνουν εσένα.

 

 • Η πληρωμή από το λογαριασμό του πελάτη θα γίνεται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη ή σε μια πιστωτική/χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για κατάθεση.

 

 • Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ταυτοποίηση μέσω διαβατηρίου, δελτίου ταυτότητας, ή οποιασδήποτε μορφής ταυτοποίησης κρίνει απαραίτητη για κάθε ανάληψη. Για αναλήψεις στις οποίες προηγουμένως έχει γίνει κατάθεση με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφα της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (μπροστά και πίσω όψη της κάρτας). Σε συμβουλεύουμε να αφήσεις ορατά μόνο τα πρώτα έξι και τα τελευταία τέσσερα ψηφία του αριθμού της κάρτας σου για δική σου προστασία. Κάλυψε επίσης τον CVV/CVV2 αριθμό στο πίσω μέρος της κάρτας σου.

 

                                              

 • Η Εταιρεία μας έχει δικαίωμα να ζητήσει ταυτοποίηση της διεύθυνσής σου, ζητώντας αντίγραφα από λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τραπεζικές δηλώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρήσει απαραίτητο για την ταυτοποίηση αυτή. Αν τα αντίγραφα αυτά δεν παραληφθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που ζητήθηκαν, τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το αίτημα ανάληψης ή/και να φράξει προσωρινά τον λογαριασμό σου.

 

 • Δεν θα πραγματοποιήσουμε καμία πληρωμή από κάποιο λογαριασμό πελάτη προς έναν τέτοιο πελάτη, έως ότου η Εταιρεία να βεβαιωθεί ότι η ταυτότητα, η ηλικία και ο τόπος κατοικίας του πελάτη έχουν επαληθευθεί καταλλήλως.

 

 • Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε:

 

 • ένα καθαρό και ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο και απο τις δύο όψεις της κάρτας VISA/Mastercard ή/και της τραπεζικής σας κατάστασης
 • ένα δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία (ID) ή διαβατήριο
 • οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο προσωπικής αναγνώρισης, το οποίο θεωρούμε κατάλληλο, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε και να επαληθεύσουμε την ηλικία και την ταυτότητά σας και σε οποιαδήποτε στιγμή και ειδικότερα πριν από την επεξεργασία της ανάληψής σας

 

Όπου για οποιονδήποτε λόγο ο πελάτης μας αρνηθεί ή δεν είναι σε θέση να μας παράσχει οποιαδήποτε από τα απαιτούμενα έγγραφα, διατηρούμε το δικαίωμα να παγώσουμε αυτό το λογαριασμό πελάτη ή να κλείσουμε αμέσως το λογαριασμό ενημερώνοντας προς τούτο γραπτώς αιτιολογημένα τον παίκτη καθώς και την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

 

 • Τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μέσω πίστωσης ή πιστωτικής κάρτας δεν καθίστανται έγκυρα παρά μόνο όταν λάβουμε την πληρωμή. Στην περίπτωση που μια τέτοια πληρωμή δεν επίκειται, προτού να ξεκινήσει το γεγονός στο οποίο έχει τοποθετηθεί κάποιο στοίχημα, το στοίχημα αυτό καθίσταται αυτόματα άκυρο.

 

 • Η εταιρεία μας προσφέρει ευρεία γκάμα μεθόδων ανάληψης. Οι αναλήψεις μπορεί να επιβαρυνθούν με χρεώσεις ανάλογα με τη μέθοδο που έχεις επιλέξει. Οποιαδήποτε κέρδη προκύψουν, μπορούν να αναληφθούν με τη μέθοδο που χρησιμοποίησες για κατάθεση. Για τις τρέχουσες χρεώσεις των αναλήψεων ανάλογα με την κάθε μέθοδο, ανάτρεξε στις σελίδες «Λογαριασμός» και «Ανάληψη». Επιπλέον, η τράπεζά σου υπάρχει περίπτωση να προβεί σε επιπρόσθετη χρέωση στην ανάληψή σου. Αυτά τα ποσά μπορεί να διαφοροποιούνται περιοδικά.

 

 • Αν η αξία μια κατάθεσης δεν παιχθεί εξ ολοκλήρου προτού ζητηθεί μια ανάληψη, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει χρέωση στον λογαριασμό των πελατών για να καλύψει όλα τα δικαιολογημένα κόστη που σχετίζονται εξίσου με την κατάθεση και την ανάληψη. Αν είναι απαραίτητο, η αξία της αιτούμενης ανάληψης μπορεί να μειωθεί ανάλογα. H εταιρεία μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα ταυτοποίησης για όλες τις αναλήψεις και να εφαρμόσει ενδελεχή μελέτη δέουσας επιμέλειας σε σχέση με αναλήψεις κεφαλαίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για στοιχηματισμό.

 

 • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει κεφάλαια από αναλήψεις αν τα κεφάλαια αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν με ρητό σκοπό αυτόν της διεξαγωγής συναλλαγών στοιχημάτων και συναλλαγών άλλων παιγνίων.

 

5.    Ασφαλές Παιχνίδι

 

 • Κάθε Πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα Ασφαλές Παιχνιδιού επιλέγοντας το εικονίδιο του “Safer Gambling” το οποίο βρίσκεται στην κάτω γραμμή της ιστοσελίδας https://safergambling.gov.cy/. Ο σύνδεσμος εμφανίζεται συνεχώς σε όλες τις σελίδες.

 

 • Η εν λόγω σελίδα περιλαμβάνει συμβουλές σχετικά με το Ασφαλές Παιχνίδι, τεστ αυτοαξιολόγησης και πληροφορίες για οργανισμούς που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια.

 

 • Όρια

 

 • Όρια Στοιχήματος

 

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε μέγιστο όριο στοιχήματος, ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή/και μηνιαίο όριο στοιχήματος, μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών είτε μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

 

Ως ημέρα ορίζεται το χρονικό διάστημα των 24 ωρών μιας ημέρας (πχ. Δευτέρα 00:00 (GMT+0) μέχρι και 23:59 ( GMT+0)). Ως εβδομάδα ορίζεται το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 00:00 (GMT+0) μέχρι και Κυριακή 23:59 ( GMT+0), ενώ ως μήνας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την πρώτη ημέρα του μήνα έως και την τελευταία (πχ. 01/03/2016 00:00 (GMT+0) μέχρι και 31/03/2016 23:59 (GMT+0)).

 

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μειώσετε το όριο στοιχήματος μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού, είτε μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Ο ορισμός των ορίων έχει άμεση εφαρμογή, ωστόσο για τη δική σας προστασία, σε περίπτωση που επιθυμείτε αναίρεση των ορίων ή αύξηση του ορίου, το αίτημα σας θα χρειαστεί επτά ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος σας για να τεθεί σε εφαρμογή.

 

 • Μέγιστο Όριο Στοιχήματος : Επιλέξτε το μέγιστο ποσό που μπορείτε να στοιχηματίσετε ανά δελτίο.
 • Ημερήσιο Όριο Στοιχήματος: Επιλέξτε το μέγιστο ποσό που μπορείτε να στοιχηματίσετε σε διάστημα 24 ωρών.

 

 • Εβδομαδιαίο Όριο Στοιχήματος: Επιλέξτε το μέγιστο ποσό που μπορείτε να στοιχηματίσετε σε διάστημα 7 ημερών.

 

 • Μηνιαίο Όριο Στοιχήματος: Επιλέξτε το μέγιστο ποσό που μπορείτε να στοιχηματίσετε σε διάστημα 30 ημερών.

 

Για εφαρμογή των στοιχηματικών ορίων συμπληρώστε το ποσό (€) στο ανάλογο πεδίο, τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε "Αποθήκευση Ορίου". Εάν δεν επιθυμείτε κάποιο όριο, το αντίστοιχο πεδίο θα πρέπει να είναι κενό.

 

 • Όρια απώλειας

 

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή/και μηνιαίο όριο απώλειας, μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών είτε μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

 

Ως ημέρα ορίζεται το χρονικό διάστημα των 24 ωρών μιας ημέρας (πχ. Δευτέρα 00:00 (GMT+0) μέχρι και 23:59 ( GMT+0)). Ως εβδομάδα ορίζεται το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 00:00 (GMT+0) μέχρι και Κυριακή 23:59 ( GMT+0), ενώ ως μήνας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την πρώτη ημέρα του μήνα έως και την τελευταία (πχ. 01/03/2016 00:00 (GMT+0) μέχρι και 31/03/2016 23:59 (GMT+0)).

 

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μειώσετε το όριο ζημιάς μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού, είτε μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Ο ορισμός των ορίων έχει άμεση εφαρμογή, ωστόσο για τη δική σας προστασία, σε περίπτωση που επιθυμείτε αναίρεση των ορίων ή αύξηση του ορίου, το αίτημα σας θα χρειαστεί επτά ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος σας για να τεθεί σε εφαρμογή.

 

 • Ημερήσιο Όριο Απώλειας: Επιλέξτε το μέγιστο ποσό που μπορείτε να χάσετε σε διάστημα 24 ωρών.

 

 • Εβδομαδιαίο Όριο Απώλειας: Επιλέξτε το μέγιστο ποσό που μπορείτε να χάσετε σε διάστημα 7 ημερών.

 

 • Μηνιαίο Όριο Απώλειας: Επιλέξτε το μέγιστο ποσό που μπορείτε να χάσετε σε διάστημα 30 ημερών.

 

Για εφαρμογή των ορίων Απώλειας συμπληρώστε το ποσό (€) στο ανάλογο πεδίο, τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε "Αποθήκευση Ορίου". Εάν δεν επιθυμείτε κάποιο όριο, το αντίστοιχο πεδίο θα πρέπει να είναι κενό.

 

 

 • Όρια κατάθεσης

 

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή/και μηνιαίο όριο καταθέσεων, μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών είτε μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

 

Ως ημέρα ορίζεται το χρονικό διάστημα των 24 ωρών μιας ημέρας (πχ. Δευτέρα 00:00 (GMT+0) μέχρι και 23:59 ( GMT+0)). Ως εβδομάδα ορίζεται το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 00:00 (GMT+0) μέχρι και Κυριακή 23:59 ( GMT+0), ενώ ως μήνας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την πρώτη ημέρα του μήνα έως και την τελευταία (πχ. 01/03/2016 00:00 (GMT+0) μέχρι και 31/03/2016 23:59 (GMT+0)).

 

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μειώσετε το όριο κατάθεσης μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού, είτε μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Ο ορισμός των ορίων έχει άμεση εφαρμογή, ωστόσο για τη δική σας προστασία, σε περίπτωση που επιθυμείτε αναίρεση των ορίων ή αύξηση του ορίου, το αίτημα σας θα χρειαστεί επτά ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος σας για να τεθεί σε εφαρμογή.

 

 • Μέγιστο όριο κατάθεσης: Επιλέξτε το μέγιστο ποσό που μπορείτε να καταθέσετε ανά συναλλαγή.

 

 • Ημερήσιο όριο κατάθεσης: Επιλέξτε το μέγιστο ποσό που μπορείτε να καταθέσετε σε διάστημα 24 ωρών.

 

 • Εβδομαδιαίο όριο κατάθεσης: Επιλέξτε το μέγιστο ποσό που μπορείτε να καταθέσετε σε διάστημα 7 ημερών.

 

 • Μηνιαίο όριο κατάθεσης: Επιλέξτε το μέγιστο ποσό που μπορείτε να καταθέσετε σε διάστημα 30 ημερών.

 

Για εφαρμογή των ορίων κατάθεσης συμπληρώστε το ποσό (€) στο ανάλογο πεδίο, τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε "Αποθήκευση Ορίου". Εάν δεν επιθυμείτε κάποιο όριο, το αντίστοιχο πεδίο θα πρέπει να είναι κενό.

 

 • Όρια Πρόσβασης

 

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε ωριαίο όριο πρόσβασης ανά ημέρα, μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών είτε μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

 

Ως ημέρα ορίζεται το χρονικό διάστημα των 24 ωρών μιας ημέρας (πχ. Δευτέρα 00:00 (GMT+0) μέχρι και 23:59 ( GMT+0)).

 

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μειώσετε το όριο πρόσβασης μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού, είτε μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Ο ορισμός των ορίων έχει άμεση εφαρμογή, ωστόσο για τη δική σας προστασία, σε περίπτωση που επιθυμείτε αναίρεση των ορίων ή αύξηση του ορίου, το αίτημα σας θα χρειαστεί επτά ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος σας για να τεθεί σε εφαρμογή.

 

 • Όριο Πρόσβασης - Επιλέξετε ποιες ημέρες και ώρες της εβδομάδας επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

 

Για εφαρμογή των ορίων πρόσβασης επιλέξτε τις ανάλογες ώρες και ημέρες, συμπληρώστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε "Αποθήκευση Πρόσβασης". Εάν δεν επιθυμείτε κάποιο όριο, το αντίστοιχο πεδίο θα πρέπει να είναι κενό.

 

 • Διάλειμμα από τον στοιχηματισμό

 

Έχεις τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξεις τον περιορισμό της πρόσβασης στον λογαριασμό σου ή/ και να αυτό-αποκλειστείς από οποιοδήποτε παίγνιο στην Ιστοσελίδα είτε προσωρινά είτε δια παντός.

 

Εάν επιθυμείτε να κάνετε ένα διάλειμμα από το στοιχηματισμό, μπορείτε να αιτηθείτε προσωρινή διακοπή για ορισμένο χρονικό διάστημα είτε μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας είτε μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών είτε μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης στο email : Support@megabetplus.com.cy .

 

Έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε προσωρινή διακοπή για μια περίοδο 24 ωρών, 48 ωρών, 7 ημερών ή 30 ημερών.

 

Το πιο πάνω πραγματοποιείται άμεσα μετά την λήψη της αντίστοιχης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την Εταιρεία.

 

Μόλις ενεργοποιήσετε την επιλογή του διαλείμματος δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας. Δεν θα είναι δυνατό να επανενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης περιόδου. Ο λογαριασμός σας θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα στο τέλος της επιλεγμένης χρονικής περιόδου.

 

Κατά τη χρονική περίοδο που ο λογαριασμός σας παραμένει ανενεργός, θα καταβάλλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε να μην σας αποσταλεί διαφημιστικό υλικό. Ενδέχεται ωστόσο, να λάβετε διαφημιστικό υλικό που έχει ήδη αποσταλεί πριν το αίτημα σας για διάλειμμα από τον στοιχηματισμό.

 

 • Αυτο-αποκλεισμός

 

Αυτό-αποκλεισμός αποτελεί μία επίσημη διαδικασία, κατά την οποία αιτείστε προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

 

H διαδικασία του αυτό-αποκλεισμού συνιστά μια από κοινού δέσμευση μεταξύ της Εταιρείας και του λογαριασμού σας. Κατά το χρονικό διάστημα του αυτό-αποκλεισμού απαγορεύεται ρητώς η δημιουργία νέου λογαριασμού. H Εταιρεία δε θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη στην περίπτωση που κάποιος ανοίξει επιτυχώς νέο λογαριασμό παρακάμπτοντας τις διαδικασίες ελέγχου, ούτε για καμία άμεση ή έμμεση ζημιά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει έναν λογαριασμό που ανοίχθηκε παραβιάζοντας αυτόν τον κανόνα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

 

Κατά τη χρονική περίοδο που ο λογαριασμός σας παραμένει ανενεργός, θα καταβάλλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε να μην σας αποσταλεί διαφημιστικό υλικό. Ενδέχεται ωστόσο, να λάβετε διαφημιστικό υλικό που έχει ήδη αποσταλεί πριν το αίτημα σας για αυτό-αποκλεισμό.

 

 • Προσωρινός Αυτό-αποκλεισμός

 

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ημερών που επιθυμείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών είτε μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

 

Ως ημέρα ορίζεται το χρονικό διάστημα των 24 ωρών μιας ημέρας (πχ. Δευτέρα 00:00 (GMT+0) μέχρι και 23:59 ( GMT+0)).

 

 

Ο αυτό-αποκλεισμός όπως και η αύξηση της περιόδου αυτό-αποκλεισμού τίθενται σε άμεση ισχύ. Η άρση αυτό-αποκλεισμού πραγματοποιείται αυτόματα με την ολοκλήρωση της περιόδου αυτό-αποκλεισμού.

 

 • Μόνιμος Αυτό-αποκλεισμός

 

Έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε τον λογαριασμό σας μόνιμα (εφ’όρου ζωής), μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών είτε μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

 

Ο αυτό-αποκλεισμός τίθεται σε άμεση ισχύ. Η διαδικασία του μόνιμου αυτό-αποκλεισμού είναι μη αναστρέψιμη, δεν μπορεί να αρθεί για οποιοδήποτε λόγο και δεν μπορείτε να αιτηθείτε δημιουργία νέου λογαριασμού.

 

 • Κλείσιμο Λογαριασμού

 

Εάν επιθυμείτε να σταματήσετε να παίζετε, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας είτε μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας είτε μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών είτε μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

 

 

 

 

Εάν επιλέξετε να κλείσετε τον λογαριασμό σας δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτόν. Σε περίπτωση που θελήσετε να ανοίξετε εκ νέου τον λογαριασμό σας, θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας, για την δική σας ασφάλεια.

 

Εάν σας ανησυχεί η στοιχηματική δραστηριότητα σας, εάν είστε προβληματισμένος για τις επιπτώσεις του στοιχηματισμού και χρειάζεστε βοήθεια, παρακαλούμε επιλέξτε «Αυτό-αποκλεισμό» ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

 

 

 

 • Κανόνες Ασφαλούς Στοιχηματισμού

 

Οι παρακάτω κανόνες πρέπει να τηρούνται αυστηρά:

 

 • Να κάνεις τακτικά διαλείμματα από τα παίγνια.
 • Προαποφάσισε και όρισε το ημερήσιο και το μηνιαίο στοιχηματικό σου όριο.
 • Να θυμάσαι πως η συμμετοχή στα τυχερά παίγνια είναι μορφή διασκέδασης και όχι έννομο μέσο για να αποκτήσεις χρήματα.
 • Προαποφάσισε πόσο υψηλές μπορεί να είναι οι απώλειες χρημάτων για εσένα.
 • Μην παίζεις υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων, αν βρίσκεσαι σε καταθλιπτική διάθεση ή όταν δεν είσαι εντελώς ξεκούραστος και δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθείς.

 

6.    Ανενεργοί / Αδρανείς Λογαριασμοί

 

 • Αδρανής Λογαριασμός θεωρείται ο λογαριασμός παίκτη στον οποίο δεν έχει σημειωθεί συναλλαγή (κατάθεση, ανάληψη, τοποθέτηση στοιχήματος) για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών.

 

 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ή να απενεργοποιήσει το λογαριασμό σας εάν αυτός παραμείνει αδρανής για περισσότερους από 24 μήνες. Η Εταιρεία οφείλει να σας αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη τελευταία γνωστή ηλεκτρονική διεύθυνση σας, με σκοπό να σας πληροφόρηση σχετικά με το κλείσιμο του λογαριασμού.

 

 • Σε περίπτωση όπου ο λογαριασμός σας διατηρεί θετικό υπόλοιπο κατά το χρόνο που αυτός καταστεί αδρανής, τότε θα ενεργήσουμε αναλόγως προς εντοπισμό σας με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που κατέχουμε στη βάση δεδομένων μας, ούτως ώστε να σας εμβάσουμε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας ορίσετε. Σε περίπτωση που παίκτης, ο οποίος διαθέτει θετικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του δεν εντοπιστεί εντός ενός (1) μηνός από την πρώτη προσπάθεια/ενέργεια εντοπισμού και ενημέρωσης του, το υπόλοιπο του λογαριασμού του θα κατατίθεται στην Αρχή μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Η Εταιρεία βεβαιώνει ότι θα προβεί σε όλες τις δυνατές ενέργειες για να ενημερώσει τους κατόχους των λογαριασμών, μέσω των καταχωρημένων στοιχείων επικοινωνίας

 

 • Κλείσιμο αδρανούς λογαριασμού παίκτη πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο λογαριασμός δεν παρουσιάζει κάποιο υπόλοιπο, είτε κατά τον χρόνο που αυτός καταστεί αδρανής, είτε κατόπιν εκτέλεσης εμβάσματος. Ακολούθως, η Εταιρεία οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην τελευταία γνωστή ηλεκτρονική διεύθυνση του παίκτη, με σκοπό να τον πληροφορήσει σχετικά με το κλείσιμο του λογαριασμού του και την εκτέλεση εμβάσματος σε σχέση με το υπόλοιπο αυτού.

 

 • Ένας λογαριασμός θεωρείται ανενεργός αν δεν γίνει είσοδος σε αυτόν για 12 μήνες. Αν, μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή δεν υπάρξει κάποια κίνηση στον λογαριασμό σας, τότε το μηνιαίο τέλος ανενεργού λογαριασμού θα ανέρχεται στα 5€, που θα αφαιρούνται από το υπόλοιπό σας. Όταν το υπόλοιπο σας είναι μηδενικό τότε ο λογαριασμός θα κλείνει.

 

7.    Στοιχήματα

 

 • Το ελάχιστο στοίχημα είναι EUR 0.03 ανα στήλη/και EUR 1.00 ανά κουπόνι ή ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα.

 

 • Κάθε στοίχημα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο από εγγεγραμμένο χρήστη.

 

 • Κάθε στοίχημα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο μέσω διαδικτύου.

 

 • . Κάθε στοίχημα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο αν ο χρήστης έχει επαρκή χρήματα στονλογαριασμό του. Στοιχήματα με πίστωση δεν γίνονται αποδεκτά

 

 • Κάθε στοίχημα θεωρείται πως έχει τοποθετηθεί, τη στιγμή που η επιβεβαίωση της αποδοχής της αντίστοιχης στοιχηματικής προσφοράς έχει ληφθεί από τη Εταιρεία. Αν έχει τοποθετηθεί πληθώρα στοιχημάτων από τον χρήστη, αυτά θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη σειρά λήψης τους.

 

 • Όλα τα στοιχήματα υπόκεινται στην αποδοχή από τη Εταιρεία και θα επιβεβαιώνονται στο πελάτη κατά τον χρόνο κατάθεσης του στοιχήματος και έτσι καθίστανται δεσμευτικά για την Εταιρεία.

 

 • Το πρόγραμμα του απευθείας (live) στοιχήματος μπορεί να τροποποιηθεί σε κάθε στιγμή λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα μετάδοσης των υπεύθυνων εκπομπής.

 

 • Σε περίπτωση που τοποθετηθεί ένα στοίχημα με λάθος τιμή λόγω καθυστερημένης «Απευθείας» 'Live' κάλυψης ενός γεγονότος, τότε τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

 

 • Όπου έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι ένα στοίχημα τοποθετήθηκε, ενώ το αποτέλεσμα του γεγονότος είναι γνωστό, (ακόμα και αν είναι μόνο γνωστό στο άτομο που στοιχημάτισε) διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το στοίχημα.

 

 • Απαγορεύονται στοιχήματα σε γεγονότα στα οποία ο χρήστης, είτε έχει άμεση εμπλοκή, είτε έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Αν υπάρχει υπόνοια παράβασης αυτού του κανόνα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το στοίχημα και να αρνηθεί να πληρώσει τα κέρδη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να λάβει περαιτέρω δράση προκειμένου να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα της και να συμμορφωθεί με άλλους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 

 • Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε το στοίχημα κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος λόγω εσφαλμένης μετάδοσης ή άλλων τεχνικών λόγων ή αν υποπτευθούμε απάτη.

 

 • Διατηρούμε περαιτέρω το δικαίωμα να ακυρώσουμε στοιχήματα ακόμα και σε μεταγενέστερο χρόνο, αν ο πελάτης κέρδισε ένα τέτοιο στοίχημα ως αποτέλεσμα τεχνικής βλάβης ή σφάλματος, συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμούς, ενός σφάλματος ή λάθους στη μετάδοση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση το ποσό πονταρίσματος του στοιχήματος ή του παιχνιδιού θα πιστώνεται εκ νέου στο λογαριασμό του παίκτη. Παραταύτα διατηρούμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε κάποιον πελάτη υπόχρεο για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε ή που έχουμε υποστεί ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ένας τέτοιος πελάτης εν γνώση του εκμεταλλεύθηκε ένα τεχνικό ή διαχειριστικό σφάλμα κατά την πραγματοποίηση ή/και λήψη πληρωμών.

 

 • Θα καθορίσουμε τη λήξη προθεσμίας για την τοποθέτηση των στοιχημάτων υπό την ευχέρειά μας.

 

 • Δεν θα ανεχθούμε εσκεμμένα και επανειλημμένα περιστατικά αργοπορημένης τοποθέτησης στοιχημάτων. Θεωρούμε αυτό το γεγονός απάτη και θα το αντιμετωπίσουμε αναλόγως.

 

 • Αν, στη διάρκεια της περιόδου αποδοχής των στοιχημάτων, γνωστοποιούνται πληροφορίες μέσω των οποίων μπορεί να καθοριστεί το αποτέλεσμα του στοιχήματος, η λήξη προθεσμίας για αποδοχή των στοιχημάτων θα καθορίζεται εκ νέου ή το στοίχημα θα ακυρώνεται.

 

 • Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για την ορθότητα, την αρτιότητα ή την ενήμερη κατάσταση των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης. Μολονότι θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες/τα στοιχεία που παρέχουμε είναι σωστά και ακριβή, αν συμβεί ένα σφάλμα είτε πρόκειται για ανθρώπινο λάθος ή για ένα λάθος που οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα δεν αναλαμβάνουμε κανενός είδους ευθύνη, η οποία προκύπτει από το εν λόγω σφάλμα ή επειδή βασίσαμε μέρος των στοιχείων μας σε οποιονδήποτε. Επίσης, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των ζωντανών σκορ, στατιστικών και ενδιάμεσων αποτελεσμάτων στα απευθείας (live) στοιχήματα.

 

 • Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιοδήποτε στοίχημα ή μέρος ενός στοιχήματος,. Σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί σε κλείσιμο λογαριασμού θα ενημερώσει γραπτώς τον παίκτη και την Αρχή και να αιτιολογήσει την απόφαση της. Επιπρόσθετα διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε ένα λογαριασμό πελάτη και να επιστρέψουμε το υπόλοιπο του λογαριασμού του. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχήματα σε εκκρεμότητα θα διευθετηθούν αναλόγως.

 

 • Οι πελάτες πρέπει να καταχωρούν τα αιτήματα στοιχήματος τους ως πρόσωπα. Επανειλημμένα αιτήματα που περιέχουν τις ίδιες επιλογές από τους ίδιους ή διαφορετικούς πελάτες μπορεί κατά συνέπεια να θεωρηθούν άκυρα στις παρακάτω περιστάσεις:

 

 • Όπου πιστεύουμε ότι οι πελάτες ενεργούν σε συμπαιγνία ή οργανωμένα.
 • Όπου οι αιτήσεις στοιχήματος έχουν καταχωρηθεί εντός βραχέως χρονικού διαστήματος.

 

 • Ένα στοίχημα θα ισχύσει έστω και αν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν ξεκινήσει ή εγκαταλείψει το διαγωνισμό, εκτός αν διατυπώνεται διαφορετικά.

 

 • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να θέσει στοιχηματικά όρια και να αυξήσει το χρονικό διάστημα της υστέρησης κατά την τοποθέτηση ζωντανών στοιχημάτων σε λογαριασμούς πελατών. Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να ποντάρουν ποσό που υπερβαίνει αυτό του προσωπικού τους λογαριασμού.

 

 • Κάθε φορά που ο χρήστης τοποθετεί στοίχημα/στοιχήματα, αναγνωρίζει αυτόματα πως έχει διαβάσει, καταλάβει και δεχτεί πλήρως όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του παιγνίου αναφορικά με στοιχήματα που προσφέρει η Εταιρείαόπως αυτά παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα.

 

 • Όταν τοποθετείτε ένα στοίχημα στο διαδίκτυο, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συναλλαγές του δικού σας λογαριασμού. Παρακαλούμε να βεβαιώνεστε ότι αναθεωρείτε τα στοιχήματά σας για τυχόν λάθη, πριν να τα αποστείλετε προς επικύρωση. Εφόσον μία συναλλαγή ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ελλειμματικά ή διπλά παιγμένα στοιχήματα που γίνονται από τους πελάτες και δεν θα αποδεχθούμε αιτήματα που αφορούν διάσταση μεταξύ βουλήσεως και δηλώσεως βουλήσεως για σφάλματα παράλειψης διπλά παιγμένων στοιχημάτων. Οι πελάτες επίσης θα πρέπει να αναθεωρούν τις συναλλαγές στην ενότητα των "Εκκρεμών" του ιστότοπού μας μετά από κάθε συνεδρία ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα αιτούμενα στοιχήματα έχουν γίνει αποδεκτά.

 

 • Τα πολλαπλά στοιχήματα (παρολί) που συνδυάζουν διαφορετικές επιλογές στο πλαίσιο του ίδιου γεγονότος δεν γίνονται αποδεκτά, όπου η έκβαση του ενός επηρεάζει ή επηρεάζεται από το άλλο. Μπορούν να παρέχονται ειδικές τιμές για το συνδυαστικό ενδεχόμενο. Όταν δεν είναι διαθέσιμη μια ειδική τιμή και ένα τέτοιο στοίχημα λαμβάνεται εσφαλμένα, θα διευθετηθεί ως δύο μονά στοιχήματα με ισόποσο μοίρασμα του πονταρίσματος.

 

 • Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να θέσουν προσωπικά όρια πονταρίσματος ανά εβδομάδα. Το όριο μπορεί να αρθεί μόνο εφόσον ο χρήστης επικοινωνήσει με τη Εταιρεία και επιβεβαιώσει την άρση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 • Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της περαιτέρω έρευνας σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και την Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα στοιχήματα θα παραμένουν ανοιχτά.

 

8.    Κέρδη

 

 • Το μέγιστο κέρδος ανά στοίχημα/στοίχημα-σύστημα περιορίζεται σε €70,000.00

 

 • Το μέγιστο ημερήσιο κέρδος ανα πελάτη περιορίζεται σε €100,000.00

 

 • Το μέγιστο εβδομαδιαίο κέρδος ανα πελάτη περιορίζεται σε €200,000.00

 

 • Δεν επιτρέπεται στους πελάτες να διενεργούν πολλαπλά στοιχήματα, χρησιμοποιώντας τον ίδιο παρόμοιο συνδυασμό γεγονότων, αν το πιθανό κέρδος είναι μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται στις παραγράφους 1, 8.2 και 8.3. Αν υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρεία πως κάποιος χρήστης έχει τοποθετήσει ένα αριθμό στοιχημάτων από διαφορετικούς λογαριασμούς, τότε τα παραπάνω όρια θα αφορούν και θα εφαρμόζονται σε όλους ανεξαιρέτως τους λογαριασμούς. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλειδώσει τους σχετικούς λογαριασμούς και να ακυρώσει όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μέσω αυτών. Τα πονταρίσματα στα σχετικά στοιχήματα θα επιστραφούν στον χρήστη, όχι όμως και τα πιθανά κέρδη.

 

 • Όλα τα κέρδη θα πιστώνονται στο λογαριασμό του πελάτη.

 

 • Τα ανώτατα όρια πληρωμής ανά πελάτη ανά ημέρα καθορίζονται ως ακολούθως:

 

 • Ποδόσφαιρο

 

 • €70.000 ανα δελτίο στοιχήματος για όλους τους διεθνείς αγώνες Ανδρών και τις ακόλουθες διοργανώσεις: Αγγλική Πρέμιερ Λιγκ, Τσάμπιονσιπ, Λιγκ 1, Λιγκ 2, Κύπελλο Αγγλίας, Ισπανική Πριμέρα Ντιβιζιόν, Serie A Ιταλίας, Γερμανική Μπουντεσλίγκα Ι, Γαλλική Ligue 1, ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ και ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ,τελικα αποτελεσματα (1-Χ-2) μονον.Υπολοιπα ειδη στοιχηματος €30.000 μονον.

 

 • €50.000 ανα δελτίο στοιχήματος για τις ακόλουθες διοργανώσεις: Αυστραλιανή A-League, Πρέμιερσιπ Σκωτίας, Αγγλική Νάσιοναλ Λιγκ, Tippeligaen Νορβηγίας, Πορτογαλική Πριμέιρα Λίγκα, Allsvenskan Σουηδίας,Αγγλικό Λιγκ Καπ,Segunda Ισπανίας, Serie B Ιταλίας, Μπουντεσλίγκα ΙΙ Γερμανίας, Γαλλική Ligue 2, Σουπερλίγκα Δανίας, Ολλανδική Eredivisie, Veikkausliiga Φινλανδίας, J-League Ιαπωνίας, Adeccoligaen Νορβηγίας, Superettan Σουηδίας,MLS ΗΠΑ, Μπουντεσλίγκα Αυστρίας, Βελγική Πρώτη Κατηγορία Α, 1η Κατηγορία Δανίας, Σκωτσέζικη Τσάμπιονσιπ, Σκωτσέζικη Λιγκ 1, Σκωτσέζικη Λιγκ 2, Σουπερλίγκα Ελβετίας, Σουπερλίγκα Ελλάδας και Σούπερ Λιγκ Τουρκίας τελικα αποτελεσματα (1-Χ-2) μονον.Υπολοιπα ειδη στοιχηματος €20.000 μονον.

 

 • €20.000 ανα δελτίο στοιχήματος για όλους τους Κυπριακούς αγώνες 1ης Κατηγορίας και Κυπέλου Κύπρου σε όλα τα είδη στοιχήματος.

 

 • €20.000 ανα δελτίο στοιχήματος για όλες τις άλλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και προκριματικούς γύρους όλων των διοργανώσεων, συμπεριλαμβάνοντας προκριματικούς γύρους του ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ, του Γιουρόπα Λιγκα και του FA Καπ (Κύπελλο), (δεν ισχύει για τους προκριματικούς γύρους Διεθνών Αγώνων Ανδρών). Τελικα αποτελεσματα (1-Χ-2) μονον.Υπολοιπα ειδη στοιχηματος €10.000 μονον.

 

 • €5000 ανα δελτίο στοιχήματος για όλους τους Κυπριακούς αγώνες Β και Γ Κατηγορίας σε όλα τα είδη στοιχήματος.

 

 • €30.000 ανα δελτίο στοιχήματος για όλα τα μακροχρόνια στοιχήματα (antepost/outrights).

 

 • Η Μέγιστη πληρωμή για Όλα τα Άλλα Σπορ είναι €15.000 ανα δελτίο στοιχήματος (περιλαμβάνει Beach Soccer/Ποδόσφαιρο Σάλας/Futsal και Μπιτς Βόλεϊ και όλα τα μακροχρόνια στοιχήματα (antepost/).
 • Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καθοριστεί ανώτατο όριο πληρωμής για κάποιο είδος στοιχήματος, τότε το μέγιστο όριο πληρωμής καθορίζεται στις €10.000

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα

 

‘Ένα «Στοίχημα» με επιλογές ποδοσφαίρου εκ των οποίων η 1 επιλογή αφορά Κυπριακό αγώνα αναγκαστικά υπολογίζεται με το μέγιστο όριο των Κυπριακών αγώνων (αν το μέγιστο όριο πληρωμής για τους Κυπριακούς αγώνες είναι μικρότερο). Π.χ. Man utd, Chelsea, Bayern, Omonoia (Μέγιστο όριο πληρωμής 20000€ ανα δελτίο στοιχήματος)

 

Όλα τα μέγιστα όρια πληρωμής που αναφέρονται σε αυτούς τους κανόνες, ισχύουν για οποιοδήποτε «Πελάτη», ή για ομάδα πελατών που στοιχηματίζουν από κοινού, και στοιχηματίζουν στον ίδιο ή με παρόμοιο θέμα συνδυασμό επιλογής / επιλογών, ακόμα και αν αυτό γίνεται σε μια σειρά «Στοιχημάτων», σε μια σειρά τιμών, μέσα σε κάποιες μέρες. Αν η «Εταιρεία» έχει λόγο να πιστέψει και κρίνει ότι ένας αριθμός «Στοιχημάτων» έχουν παιχτεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, η τελική πληρωμή αυτών των «Στοιχημάτων» σε συνδυασμό, θα περιορίζεται σε μία μονή μέγιστη πληρωμή, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω.

 

9.    Αποδόσεις

 

 • Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποδόσεων που προσφέρονται κατά την στιγμή που τοποθετήθηκε το στοίχημα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις αποδόσεις σε κάθε στιγμή.

 

 • Όλες οι αποδόσεις ισχύουν για τα πραγματικά αποτελέσματα στο τέλος του παιχνιδιού. Η παράταση δεν ισχύει, εκτός και αν διατυπώνεται διαφορετικά.

 

 • Εάν ένα παιχνίδι διακοπεί ή ακυρωθεί, θα διευθετηθεί βάση της παραγράφου 1.16 των Γενικών Κανονισμών.

 

10.  Γεγονότα

 

 

 • Οι υποψίες αντικανονικής διεξαγωγής ενός αγώνα ή αθλητικού γεγονότος μπορούν να οδηγήσουν την Εταιρεία να παρακρατήσει τις πληρωμές, μέχρι να διεξαχθεί μια πλήρης διερεύνηση. Κάθε τέτοια έρευνα θα διεξαχθεί από την Εταιρεία σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την περίπτωση κυβερνητικές ή ανεξάρτητες αρχές. Όποια στοιχήματα έχουν πραγματοποιηθεί επί τέτοιων γεγονότων μπορεί να κηρυχθούν άκυρα και να επιστραφούν τα πονταρίσματα.

 

 • Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να τοποθετήσουν στοιχήματα, άμεσα ή έμμεσα, σε γεγονότα στα οποία συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, αλλά χωρίς περιορισμούς, παίκτες αγώνα, προπονητές και μάνατζερ ή εργαζόμενους του συλλόγου ή της ομάδας. Διατηρούμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ειδικότερα όσο προβλέπονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, σε περίπτωση που μια παραβίαση υποπέσει ή περιέλθει στην προσοχή μας.

 

11.  Σφάλματα και Παραλείψεις

 

 • Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε κάθε στοίχημα που έγινε μετά από την έναρξη κάποιου γεγονότος ή σε μια εμφανώς 'λάθος' γραμμή, ήτοι προφανές σφάλμα σχετικά με την απόδοση.

 

 • Σε περίπτωση που η εταιρεία μας πιστώσει κατά λάθος τον λογαριασμό σου με κέρδη ή/και κεφάλαια, τα οποία δεν σου ανήκουν, το ποσό αυτό παραμένει περιουσία της εταιρείας και θα αφαιρεθεί από τον λογαριασμό σου. Αν το λάθος γίνει αντιληπτό από την εταιρεία αφού έχει ολοκληρωθεί η πίστωση των χρημάτων, τα οποία δεν ανήκουν σε εσένα, τότε το λανθασμένα πληρωμένο αυτό ποσό συνιστά χρέος το οποίο οφείλεις στην εταιρεία. Σε τέτοια περίπτωση λανθασμένης πίστωσης, γίνονται αυτοματοποιημένες προσπάθειες από τον πάροχο πληρωμών για την διόρθωση της εσφαλμένης πίστωσης με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού σου, όπως επίσης είσαι υποχρεωμένος να μας ενημερώσεις άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

12.  Παράπονα

 

 • Είμαστε υπερήφανοι για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Ανεξαρτήτως προβλήματος, η αρμόδια ομάδα εξυπηρέτησης πελατών είναι έτοιμη και διαθέσιμη να επιληφθεί του προβλήματος με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Εφόσον προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, πολύ απλά ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και θα επιλυθεί σύντομα.

 

 • Αν έχεις κάποιο παράπονο μπορείς να επικοινωνήσεις με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο complaints@megabetplus.cocy ή στο τηλέφωνο 22 207800.

 

 • Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις τις μεθόδους επικοινωνίας που είναι διαθέσιμες στο τμήμα υποστήριξης της ιστοσελίδας μας, ώστε να επικοινωνήσεις με έναν εκπρόσωπο της Εταιρείας μας ο οποίος θα σε βοηθήσει και θα σε καθοδηγήσει σε ό,τι επιθυμείς.

 

 • Η ομάδα μας είναι άρτια εκπαιδευμένη και πλήρως εξοπλισμένη να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 7 ημέρες την εβδομάδα μέσω e-mail, και τηλεφώνου. Στην απίθανη περίπτωση που η ομάδα μας δεν ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις ερωτήσεις σας, με την πρώτη ευκαιρία μπορείτε να ζητήσετε και να έρθετε σε επαφή με τον επικεφαλής της ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών.

 

 • Από την πλευρά μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά οποιαδήποτε ανησυχία σας, παράλληλα, αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου (ΝΒΑ) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων complaints@nba.com.cy. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες τους στο http://nba.gov.cy/ . Σε περίπτωση παραπόνων τελικός κριτής θα είναι η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

 

13.  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies

 

 • Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η www.megabetplus.com.cy, η οποία διαχειρίζεται από την CLEVERPATH HOLDINGS LIMITED επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία και τα δεδομένα που μας παρέχετε, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστεί την εμπορική σχέση μαζί σας. Διαχειριζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε μας και διατηρούνται από εμάς, με τον τρόπο που έχει οριστεί στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

 • Η CLEVERPATH HOLDINGS LIMITED διαχειριστής της ιστοσελίδας www.megabetplus.com.cy είναι εταιρεία με έδρα τη Κύπρο. Το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας βρίσκεται στηνΛεωφόρο Στροβόλου 124, 1° όροφο, γραφείο 101, 2042 Λευκωσία,  Κύπρος και ρυθμίζεται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) της Κύπρου.

 

 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:support@megabetplus.com.cy

 

 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:dpo@megabetplus.com.cy

 

 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά στοιχεία σας, τα οποία συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε, αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Προσωπικά στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας που μας παρέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μας υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 • Τα έγγραφα επαλήθευσης που παρέχονται για την ταυτοποίηση, την επαλήθευση των μεθόδων πληρωμής και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα/ στοιχεία, τα οποία απαιτούνται για σκοπούς επιβεβαιωσης της πηγής πλούτου (source of wealth) προς εξακρίβωση των συναλλαγών σας ή που μπορούμε να ζητήσουμε λόγω των υποχρεώσεων μας βάσει του νόμου.

 

 • Πληροφορίες επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου ή άλλων μέσων.

 

 • Οι απαντήσεις σας στα ερωτηματολόγια ή στις έρευνες που διεξάγουμε.

 

 • Στοιχεία συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα/ στοιχεία τα οποία απαιτούνται για σκοπούς επιβεβαιωσης της πηγής πλούτου (source of wealth) προς εξακρίβωση των συναλλαγών σας, που μπορεί να μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας, του τηλεφώνου ή άλλων μέσων. Λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δεδομένων κίνησης, των πληροφοριών της ιστοσελίδας, των συνεδριών και άλλων στοιχείων επικοινωνίας.

 

 • Οι τηλεφωνικές κλήσεις ή οι συνομιλίες προς και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών καταγράφονται για σκοπούς ασφάλειας και εκπαίδευσης μαζί με την επίλυση ερωτήσεων που προκύπτουν από την υπηρεσία που σας παρέχουμε.

Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες (π.χ. δεδομένα που αφορούν την φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, επεξεργασία γενετικών ή βιομετρικών δεδομένων και δεδομένων που αφορούν την υγεία, την σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό) δεδομένων σε τακτική βάση, ωστόσο, ενδέχεται να λάβουμε τέτοια δεδομένα από εσάς, αν μας πείτε ότι έχετε πρόβλημα ελέγχου της δραστηριότητας στοιχημάτων σας. Θα θεωρούσαμε τα δεδομένα αυτά ισοδύναμα με τα δεδομένα για την υγεία και θα τα προστατεύσουμε ανάλογα.

 

 • Τι είναι τα cookies

Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποτελείται κυρίως από γράμματα και αριθμούς που μεταφορτώνεται στη συσκευή σου όταν επισκέπτεσαι έναν ιστότοπο. Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες (π.χ. pixel tags, web beacons, clear GIFs και JavaScript) για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σου και τη διαχείριση και ανάλυση των περιόδων σύνδεσης, κάνοντας τον Ιστότοπό μας πιο φιλικό, αποδοτικό και ασφαλή προς τον χρήστη.

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αναφερόμαστε στα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες χρησιμοποιώντας τον όρο “Cookies.”

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην χρήση των προσωπικών σου δεδομένων, όπως και για τη διαχείριση ή/και διαγραφή τους, παρακαλούμε επισκέψου την σελίδα www.ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.html ή www.allaboutcookies.org.

 

 • Χρήση των Cookies

Χρησιμοποιούμε τα cookies ως μέσο συλλογής πληροφοριών από ένα διακομιστή διαδικτύου για τους ακόλουθους λόγους, κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας από ένα μέλος. Εάν εγγραφείτε μαζί μας ή συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη πολιτική χρήσης cookies.

Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και να παρέχουμε καλύτερες και πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου.

Αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευθεί στον υπολογιστή σας ή να σταματήσετε τα cookies που καταγράφουν τις συνήθειες περιήγησης στην ιστοσελίδα, μπορείτε να το κάνετε με τη διαγραφή υφιστάμενων cookies ή / και αλλάζοντας τις ρυθμίσεις απορρήτου του browser σας για να μπλοκάρει τα cookies (οι διαδικασίες που ακολουθείτε θα ποικίλλει ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης). Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η διαγραφή των cookies μας ή η μελλοντική απενεργοποίηση των cookies, μπορεί να επιφέρει προβλήματα πρόσβασης σε ορισμένες εσωτερικές ιστοσελίδες ή υπηρεσίες.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

 • Δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση του λογαριασμού σας.
 • Συμμετοχή σε παιχνίδια και εκτέλεση σχετικών λειτουργιών για συμμετοχή σε αυτά.
 • Διεξαγωγή διαδικασιών αναγνώρισης για τη συμμετοχή σας στα παιχνίδια.
 • Προώθηση των στοιχημάτων σας, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών με κάρτα και των online πληρωμών.
 • Συμμόρφωση με τα νομικά και κανονιστικά πλαίσια που διέπουν τις δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης των προσωπικών στοιχείων, των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις συναλλαγές και τα δεδομένα κίνησης στις αρχές.
 • Δημιουργία προσωπικών προφίλ για σκοπούς αξιολόγησης κινδύνου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 • Συναλλαγές παρακολούθησης με σκοπό την πρόληψη της απάτης, ξέπλυμα χρήματος και απάτης, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων με τους προμηθευτές υπηρεσιών Επεξεργασίας Πληρωμών (PSPs).
 • Διεξαγωγή έρευνας, ερωτηματολογίων και ανάλυσης.

Όταν συμφωνείτε, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στην ιστοσελίδα, νέες υπηρεσίες και προσφορές. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να απενεργοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία.

 

 • Μεταφορές εντός του Ομίλου μας

Τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται στις εταιρείες του ομίλου μας, οι οποίες μας παρέχουν επεξεργασία δεδομένων πελατών με βάση συμβατική συμφωνία μεταξύ μας, σύμφωνα με το GDPR. Οι εταιρείες του ομίλου επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας, για να σας παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Υποστήριξη Πελατών
 • Επεξεργασία πληρωμών
 • Έλεγχοι κατά της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Μάρκετινγκ (όπου έχει δοθεί συναίνεση - περαιτέρω πληροφορίες παρακάτω)

Έχουμε εξασφαλίσει ότι οι μεταφορές δεδομένων μεταξύ των τμημάτων της Εταιρείας μας να γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες και τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(EU2016 / 679) και ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018.

 

 • Μεταφορές δεδομένων τρίτων μερών

Κατά την επεξεργασία του στοιχηματικού σας λογαριασμού και των συνδεδεμένων συναλλαγών του, ενδέχεται να χρειαστεί να προσφύγουμε σε οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, οργανισμούς ανίχνευσης απάτης και ξεπλύματος χρήματος σύμφωνα με τον Νόμο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Σκοπός των επικοινωνιών αυτών είναι να εξασφαλιστεί:

 • Αξιολόγηση αν είστε πολιτικά εκτεθειμένος ή άτομο που υπόκειται σε οικονομικές κυρώσεις.
 • Αξιολόγηση εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι παρόμοια με εκείνα των ατόμων που είναι ύποπτα για απάτη ή ξέπλυμα χρήματος.
 • Επιβεβαίωση των προσωπικών σας στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα, συγκρίνοντας με βάσεις δεδομένων τρίτων.
 • Όταν οι πληροφορίες ζητούνται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με έρευνες για απάτη, θα παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η αίτηση παροχής πληροφοριών έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων σας ή / και το έννομο συμφέρον της εταιρείας να προστατευθεί από ενδεχόμενη απάτη.

 

 

 • Μεταφορές σε Ρυθμιστικές Αρχές

Για να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις, μπορεί να κληθούμε να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σας στους:

 • Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) της Κύπρου
 • ΜΟΚΑΣ
 • Κυπριακές φορολογικές αρχές.
 • Άλλοι φορείς επιβολής του νόμου (Αστυνομία, Γενικός Εισαγγελέας), όπου ζητείται

Αυτό περιλαμβάνει τη μεταφορά όλων των προσωπικών σας στοιχείων, τα έγγραφα επαλήθευσης, πληρωμών και ιστορικό συναλλαγών στοιχημάτων, το ιστορικό των επικοινωνιών με την Εταιρεία μας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που έχουμε για εσάς. Οι μέθοδοι μεταφοράς των δεδομένων μπορούν να επιβληθούν από την αρμόδια αρχή, για την οποία δεν έχουμε τον έλεγχο.

 

 • Διατήρηση και διάθεση πληροφοριών

Μετά το κλείσιμο του κάθε λογαριασμού, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 έτη από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής, σύμφωνα με το Περί Στοιχημάτων Νόμο, τις φορολογικές υποχρεώσεις καθώς τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής και δεν δύναται να καταστραφούν οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αφορούν το λογαριασμό εκτός εάν παρέλθει η περίοδος των πέντε (5) ετών και εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση της Αρχής (Άρθρο 61).
Πιο συγκεκριμένα:

 • Για έως ένα (1) έτος: Λεπτομέρειες από τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ημερομηνίες επισκέψεων, πληροφορίες ιστοσελίδας, συνεδρίες και άλλα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τηλεφωνικές κλήσεις προς και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Για έως και πέντε(5) έτη από την τελευταία δραστηριότητα: προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας που μας έχετε παρέχει μέσω της ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή άλλων μέσων.
 • Για έως και πέντε (5) έτη από την τελευταία δραστηριότητα: στοιχεία των συναλλαγών και οικονομικών πληροφοριών που μπορεί να μας έχετε παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας, τηλεφώνου ή άλλων μέσων.

Θα διατηρήσουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την παρουσίαση και επεξεργασία σε περίπτωση προσφυγής ή νομικής διαδικασίας, στην οποία εσείς, εμείς ή οι αρμόδιες αρχές μπορούν να είναι συμβαλλόμενο μέρος, λόγω της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Εάν ο λογαριασμός σας σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι ενεργός, τότε δεν θα επεξεργαστoύμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από τη συμμόρφωση μας με τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

 • Τα δικαιώματα των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα:

 • πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε εσείς.
 • να ζητήσετε μια διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που θεωρείτε εσφαλμένα.
 • αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων.
 • να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων.
 • να καταθέσετε ένσταση κατά της επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • να ζητήσετε να εξαγάγετε τα δεδομένα σας.
 • να είστε ενημερωμένοι σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ.


Τα δικαιώματα σας μπορεί να τα ασκείτε σύμφωνα με το σχετικό νόμο, που μπορεί να περιλαμβάνει περιορισμούς σχετικά με το πότε μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση support@megabetplus.com.cy

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην ιστοσελίδα του γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία μπορεί να βρεθεί στο www.dataprotection.gov.cy  &   www.dataprotection.gov.cy

 

 • Ρυθμίσεις Cookies

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί ή όχι τα Cookies. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το πρόγραμμα περιήγησής τους έτσι ώστε να επιτρέπουν Cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, εξαιρώντας την αποδοχή cookie σε όλες ή ορισμένες περιπτώσεις και να ενεργοποιούν την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησής τους. Με αυτές τις ρυθμίσεις, ένας χρήστης εξακολουθεί να διατηρεί πλήρη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, ωστόσο οι εκάστοτε προτιμήσεις του θα χρειάζεται να προσαρμόζονται χειροκίνητα σε κάθε επίσκεψη και ορισμένες λειτουργικότητες ενδέχεται να μην λειτουργούν βέλτιστα.

 

 • Αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τυχόν αλλαγές που ενδεχομένως θα γίνουν στην Πολιτική Απορρήτου στο μέλλον, θα δημοσιευθούν από αυτήν τη σελίδα και θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Για κάθε αλλαγή της Πολιτικής Απορρήτου, θα ενημερώνεστε, ασχέτως της σημαντικότητας των αλλαγών αυτών και θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τις αλλαγές αυτές και να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να παραμείνετε ο πελάτης μας πριν αυτές τεθούν σε ισχύ.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά τον 10/2020.

14.  Περιορισμός Ευθύνης

 

 • Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας παρέχονται "ως έχουν". Δεν παρέχεται οποιουδήποτε είδους εγγύηση, άμεση ή έμμεση, εκτός από αυτήν που απορρέει από τον ισχύοντα νόμο, σχετικά με την ακρίβεια των αναγραφομένων περιεχομένων των ιστοσελίδων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε τις ιστοσελίδες ή να διακόπτουμε την πρόσβαση σε αυτές σε κάθε στιγμή.

 

 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για δυσλειτουργίες υπολογιστή, αποτυχία της γραμμής τηλεπικοινωνίας ή των συνδέσεων στο διαδίκτυο ούτε για απόπειρες εκ μέρους σας για να συμμετέχετε στα παιχνίδια με μεθόδους, μέσα ή τρόπους που δεν είναι στις προθέσεις της Εταιρείας μας.

 

 • Μπορούμε να διακόψουμε προσωρινά μέρος ή το σύνολο υπηρεσιών μας για οποιονδήποτε λόγο. Μπορούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων, όπως είναι λογικά πρακτικό. Σημειώνεται ότι τα στοιχήματα τα οποία ήδη επικυρώθηκαν θα διευθετούνται.

 

 

15.  Πνευματικά δικαιώματα και πρόσβαση στις ιστοσελίδες

 

Με την πρόσβαση σας στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Εταιρείας μας συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Δεν πρέπει να εισέρχεστε στην σελίδα μας, εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

 

16.  Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

 

Συμφωνείτε ότι η πρόσβασή σας και η χρήση στις Υπηρεσίες, την Ιστοσελίδα, το Λογισμικό, τις Πληροφορίες και η ερμηνεία αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας .

 

17.  Διάφορα

 

 • Ως προϋπόθεση για τη χρήση εκ μέρους σας αυτού του ιστότοπου, εγγυάστε στην Εταιρείας μας ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για σκοπούς παράνομους ή απαγορευμένους από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις.

 

 • Αν οποιοδήποτε μέρος της συμφωνίας αυτής ορίζεται ως άκυρος ή εάν δεν είναι εφαμοστέος σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμούς, των αποποιήσεων εγγύησης ή των περιορισμών ευθύνης, όπως προσδιορίζονται πιο πάνω, τότε ο άκυρος ή μη εφαρμοστέος όρος θα υποχωρήσει υπέρ ενός ισχυρού και εφαρμόσιμου όρου που ταιριάζει περισσότερο στις προθέσεις (ratio) της αρχικής διάταξης, ενώ η υπόλοιπη συμφωνία θα παραμένει εν ισχύ.

 

 • Διατηρείται η επιφύλαξη για τα όποια δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά στο παρόν.

 

 • Αν υπάρχει μια διαφωνία που προκύπτει από αυτούς τους Όρους Χρήσης, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί από τη Εταιρεία μας, πρέπει να παραπέμπεται, πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων, προς εξέταση στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου (ΝΒΑ), διεύθυνση http://nba.gov.cy, αριθμός τηλεφώνου +357 22881800.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα 1

 

Έγγραφα/Πληροφορίες σχετικά με την πηγή κεφαλαίων που μπορεί να ζητήσει η Εταιρεία από παίκτες υψηλού κινδύνου

 

Πηγή Κεφαλαίων

Πληροφορίες/έγγραφα που μπορεί να ζητηθούν

Εισόδημα από την απασχόληση

Πληροφορίες:

• Φύση της επιχείρησης του εργοδότη

• Όνομα και διεύθυνση του εργοδότη

Εγγραφα:

• Ετήσιος μισθός και μπόνους για τουλάχιστον 5 χρόνια

• Απόκομμα μισθοδοσίας του περασμένου μήνα

• Επιβεβαίωση από τον εργοδότη του ετήσιου μισθού

• Κατάσταση Αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή φορολογική δήλωση εάν ο παίκτης είναι αυτοεργοδοτούμενος

Από αποταμιεύσεις/καταθέσεις/επενδύσεις

Πληροφορίες:

• Περιγραφή της πηγής πλούτου

Εγγραφα:

· Κατάσταση Τραπεζικού Λογαριασμού

Από πώληση ακινήτων

Πληροφορίες:

• Λεπτομέρειες για το ακίνητο που πωλήθηκε (δηλ. Διεύθυνση, ημερομηνία πώλησης, αξία πώλησης ακινήτου που πωλήθηκε, εμπλεκόμενα μέρη)

Εγγραφα:

• Αντίγραφο της σύμβασης πώλησης

• Τίτλος ιδιοκτησίας από κτηματολόγιο και τραπεζική κατάσταση που δείχνει εισερχόμενη συναλλαγή υπολοίπου από την πώληση

Από πώληση μετοχών ή άλλων επενδύσεων

Πληροφορίες:

• Ημερομηνία πώλησης

• Αξία πώλησης των μετοχών που πωλήθηκαν και πώς πωλήθηκαν

Εγγραφα:

• Αντίγραφο της σύμβασης ή

• Απόδειξη συναλλαγής/επιβεβαίωση ή

• Πιστοποιητικό μετόχου.

Από δάνειο/δανεισμό

Πληροφορίες:

• Ποσό, ημερομηνία και σκοπός του δανείου

• Όνομα και διεύθυνση του Δανειστή

Εγγραφα:

• Σύμβαση δανείου

Από πώληση εταιρείας

Πληροφορίες:

• Συνολική τιμή πώλησης

•Φύση της επιχείρησης

• Ημερομηνία πώλησης και παραλαβής χρημάτων

Εγγραφα:

• Αντίγραφο της σύμβασης πώλησης

• Έρευνα στο Μητρώο Εταιρειών

• Όνομα και διεύθυνση της εταιρείας

Από Κέρδη / Μερίσματα Εταιρείας

Κέρδη της εταιρείας:

• Αντίγραφο των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων ή

• Αντίγραφο των πιο πρόσφατων λογαριασμών διαχείρισης

• Έντυπο φορολογικής δήλωσης

Μερίσματα:

• Έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου και

• Διανομή μερισμάτων

Από κληρονομιά

Πληροφορίες:

• Όνομα αποθανώντα/αποθανούσας

•Ημερομηνία θανάτου

• Σχέση με τον παίκτη

•Ημερομηνία παραλαβής

•Συνολικό ποσό

• Στοιχεία δικηγόρου

Εγγραφα:

Έγγραφα εκκαθάρισης φόρου ή               

• Βεβαίωση δικηγόρου

Από δωρεά

Πληροφορίες:

•Ημερομηνία παραλαβής

•Συνολικό ποσό

• Σχέση με τον πελάτη

Εγγραφα:

• Επιστολή από δωρητή που εξηγεί τον λόγο του δώρου και την πηγή του πλούτου του δωρητή και

• Έγγραφα ταυτοποίησης του δωρητή και

• Πηγή πλούτου δωρητή.

Σύνταξη

· Ετήσια Κατάσταση Σύνταξης

Άλλες πηγές εισοδήματος:

Πληροφορίες:

• Φύση εισοδήματος

• Ποσό

• Ημερομηνία λήψης και από ποιον

Εγγραφα:

• Οποιοδήποτε/οποιαδήποτε κατάλληλο/α έγγραφο/α

 

Open bets
Download Android AppDownload iOS AppPromotions1st Deposit BonusAccumulator BonusMoney Back AccumulatorFree BetsRegistration BonusPredict & WinHelp & SupportRegister & PlayAccount VerificationPayment MethodsCash-Out RulesFAQGuidelinesBet TypesRegulationsTerms and ConditionsPrivacy PolicySafer GamblingProtection MeasuresProtection MeasuresBet BuilderE-SportsCompanyAbout UsComplaint PolicyContact UsPayment Methods

© 2021 Cleverpath Holdings Limited, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Η  Megabetplus  είναι ένα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα.

Η Cleverpath Holdings Limited, με Αριθμό εγγραφής HE354119, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο με καταχωρημένη διεύθυνση Λεωφόρος Στροβόλου 124, 1ο όροφο, γραφείο 101, 2042 Λευκωσία, της οποίας οι δραστηριότητες αδειοδοτούνται και ρυθμίζονται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου σύμφωνα με την άδεια με αρ. B0011  αποδέκτη στοιχημάτων Κατηγορίας Β. (Ημερομηνία Έκδοσης: 12 Μαΐου, 2021)

Προειδοποίηση: Ο στοιχηματισμός μπορεί να είναι εθιστικός, παίξτε υπεύθυνα. Οι παίκτες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Ο στοιχηματισμός από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από το νόμο.

Με την πρόσβαση, χρήση ή την πλοήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε ότι θα χρησιμοποιήσουμε ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης για να βελτιώσουμε την εμπειρία του πελάτη μαζί μας. Δεν χρησιμοποιούμε cookies που παρεμποδίζουν την ιδιωτική σας ζωή. Παρακαλώ, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και πώς μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση τους, εάν το επιθυμείτε.